Matrius

Introdueix les dimensions:

- Columnes:

- Files:


Potència:    

Escalar:    
Dimensions segona matriu:

- Columnes:

- Files:
Que vols fer?:Tornar al inici